Monday, 5 January 2015

Planning a trip to LondonGUIA DIDÀCTICA: PLANNING A TRIP TO LONDON

Aquesta unitat didàctica ha estat dissenyada per a treballar les
quatre skills (reading, writing, speaking and listening)
El plantejament per sessions (d’ una hora i mitja) és el següent:

· Sessió 1: (a l’aula d’informàtica)
1-London quiz : qüestionari de 10 o 20 preguntes sobre Londres
(individual, per veure què saben de London).Es pot utilitzar com a
avaluació inicial.
2-Getting to know London: Reading (contestar preguntes sobre
diferents llocs turístics per grups, tot llegint textos en pàgines de
la xarxa) Webquest

· Sessió 2:
(a l’aula d’informàtica)
1-Song: London Listening.Escoltar una cançó dels Pet Shop Boys
que es titula LONDON i fer una activitat.
(a l’aula)
2-Roleplay(in a gift shop): Speaking .Després d'aprendre el
vocabulari bàsic de souvenirs, simular una situació real de compra
en una botiga de records de Londres (per parelles)

· Sessió 3: (a l’aula)
1-Writing a postcard: Writing.Escriure una postal al profe des de
Londres explicant com han arribat, el temps que fa i els plans per
a visitar la ciutat (ús dels temps de futur:going to/will/...) Els
alumnes tenen un guió per escriure la postal.

· Sessió 4: (a l’aula)
1-Confeccionar un London poster per grups on surti tot el que han
après o el que més els hagi agradat de la unitat.(Avaluació
sumativa)
MATERIALS i ENLLAÇOS:
· webs de turisme a Londres
· Cançó London dels Pet Shop Boys (MP3) I fitxa de
treball.
· Fitxa de vocabulari (GIFTS)
· Fitxa de lectura d’una postal.
· Fitxa de treball per a escriure una postal.
· Diàleg per a simular un roleplay a una botiga de
souvenirs.

No comments:

Post a Comment